Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Skautské ideály

 

 

 

ZÁSADY SKAUTINGU

 

            SKAUTI A SKAUTKY                                           

            Skautské zákony:

 Skautka je pravdomluvná

 Skautka je věrná a oddaná

 Skautka je poslušná a pomáhá jiným

 Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky

 Skautka je zdvořilá

      Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských

 Skautka je poslušná rodičům, představeným a vůdcům

 Skautka je veselé mysli

      Skautka je hospodárná

     Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích       


             Skautské heslo:

             Buď připraven!


             Skautský denní příkaz:

            Vykonej aspoň jednou denně dobrý skutek

 

             Skautský slib:

             Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 Sloužit nejvyšší Pravdě a lásce věrně v každé době

 Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské

 Duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním. K tomu mi dopomáhej Bůh.


 VLČATA                                                            

 

 Zákony vlčat:

             Vlče se nikdy nepodá samo sobě.

             Vlče se vždy poddá starému vlku.

 Slib vlčat:

 Slibuji, že se vynasnažím:
 být poslušným vlčetem své smečky,
 se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
 že každý den vykonám dobrý skutek.

 Heslo vlčat:

 Naší snahou nejlepší buď čin!


 SVĚTLUŠKY                                                                         
 

 Zákony světlušek:

             Světluška mluví vždycky pravdu.

 Světluška je poslušná.

 Světluška pomáhá jiným.

 Světluška je statečná a veselá.

 Světluška je čistotná.

 

 Slib světlušek

 Slibuji, že se budu snažit 
 hledat Pravdu a Lásku,
 být prospěšná své vlasti
 a zachovávat zákon světlušek
.

 Heslo světlušek

 Pamatuj!

 

         Skautské podání ruky

 Skauti na celém světě si podávají levou ruku, a při podání ruky navíc poněkud odtáhnou malíček od ostatních prstů, takže se malíčky obou rukou do sebe při stisku zaklesnou.  Oddělené tři prsty zde mají podobný význam jako při pozdravu (jako by podání ruky bylo vlastně jiným vyjádřením skautského pozdravu).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist