DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuality

Závazná přihláška na příměstský tábor

„Pojďte s námi do pohádky“

1.7 – 4. 7. 2019

Tábor je určen pro děti od 4 – 8let.

 

Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………...

Datum narození……………………………………………………..   Třída……………………….

Adresa bydliště……………………………………………………………………………………...

Telefon na rodiče: matka………………………………. otec………………………………………

Zdravotní pojišťovna………………………………………………………………………………..

 

Platbu uhradím (označte) v hotovosti

                                            převodem na účet č. 35-7138290217/0100 (KB)

                                                    jako VS uveďte datum narození dítěte

 

Prosíme o odevzdání a zaplacení přihlášky nejpozději do dne 21. 6. 2019

 

 Výjimečnosti Vašeho dítěte /zdravotní upozornění, návyky atd./

Jsem seznámen(a), že dítěti nemám na příměstský tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon apod.) a vedoucí nenesou odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení. Podpisem přihlášky souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění.

Podpisem přihlášky beru na vědomí, že provozovatel Junák český skaut středisko Rovensko z. s., odpovídá za mé dítě pouze po dobu jeho pobytu na příměstském táboře po převzetí od zákonného zástupce.

 

 

V……………………  Dne ………………                ………………………………………………

                                                                                   jméno a podpis zákonného zástupce

 

 

(podepisuje se den předtím nebo ten den, kdy se dítě má zúčastnit tábora)

 

Prohlášení zákonného zástupce dítěte

 

 

Prohlašuji, že dítě……………………………………..,  narozené  …..……………………,

bytem…………………………………………………………………, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

 

V …………………………… dne*………..             ……………………………………………..

                                                                                               jméno a podpis zákonného zástupce

 

 

 

Co s sebou?

Po – St

Oblečení dle počasí, kartičku pojištěnce, hrníček, ešus, šátek, batůžek, starší deku (karimatku) pláštěnku a repelent.

 

Čt

Oblečení do Zoo, batůžek a dobrou náladu.