Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Slib

Vítejte na stránce junakrovensko.websnadno.cz v sekci Slib

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Skauting - Test 1

 

1. V kterém roce se konal první tábor Woodcraft Indians a kdo ho vedl?

 • 1889, R. B.- Powell
 • 1902, E. T. Seton
 • 1907, R. B.- Powell
 • 1908, E. T. Seton

 

2. Kdy byl ustanoven Svaz junáků- skautů RČS a co se stalo ještě ten rok?

 • 1918, zřízena skautská pošta
 • 1918, zaveden odznak lilie se štítkem a psí hlavou
 • 1919, zaveden odznak lilie se štítkem a psí hlavou
 • 1920, poprvé udělen zlatý odznak Za čin junácký

                    

3. Jak se jmenuje „bible“ českého skautingu, kterou napsal A. B. Svojsík a která vyšla poprvé již v roce 1912?

 • Základní prameny
 • Základy skautingu
 • Prameny skautingu
 • Základy junáctví

                                              

4. V kterém bodě skautského zákona se mluví hlavně o nezištné práci pro druhé?

 • 3
 • 6
 • 4
 • 9

 

5. Jaký nápis můžeme spatřit na první lilii, kterou nakreslil zakladatel  světového skautského hnutí?

 • „Buď připraven“
 • „Be Prepared“
 • „Ich dien“
 • „Pravda vítězí“

Skauting - Test 2

 

1. Který bod skautského zákona nás vybízí překonat pohodlí, strach, vzdor, prospěchářství a přelétavost? Stejný slib si dávají lidé také v den svatby.

 • 8
 • 5
 • 6
 • 2

 

2. „Tři listy lilie, našeho junáckého znaku, znamenají 3 body skautského slibu.“

 • ano
 • ano, není to však význam jediný
 • ne
 • ne, nemají žádný význam

 

3. V kterém roce a kde se konal první skautský tábor R. B.- Powella?

 • 1902, Beard
 • 1902, Brownsea
 • 1907, Beard
 • 1907, Brownsea

  

4. V roce 1920 byl/bylo:

 • poprvé udělen zlatý odznak Za čin junácký, R. Plajnerovi
 • poprvé udělen zlatý odznak Za čin junácký, A. B. Svojsíkovi
 • první světové jamboree v Německu
 • první světové jamboree v USA

 

5. Dle legendy z 5. st. projevil svatý Jiří, římský důstojník a patron skautů, svou odvahu v boji:

 • s Alexanderem Velikým
 • s drakem
 • s pávem
 • za práva otroků

Skauting - Test 3

 

1. 5. září 1876 se v Praze narodil zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. Druhé jméno „Benjamin“ však začal užívat až mnohem později. Jak se původně správně jmenoval:

 • Antonín Alois Svojsík
 • Antonín Jaroslav Svojsík
 • Antonín František Svojsík
 • Antonín Gustav Svojsík

 

2. Jedním z pozdravů Knihy džunglí je: „Jsme jedné krve - ty i já!“ Který bod skautského zákona vyjadřuje stejnou myšlenku?

 • 4
 • 5
 • 9
 • 8

 

3. V kterém roce byla založena v Anglii první skautská organizace na světě a jak se jmenovala?

 • 1907, Scouting For Boys
 • 1907, The Boy Scouts
 • 1908, Scouting For Boys
 • 1908, The Boy Scouts

 

4. Kdy nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek?

 • březen 1938
 • září 1939
 • prosinec 1942
 • listopad 1940

 

5. Jaké jsou 3 obecné principy skautingu, které vyjádřil Robert Baden-Powell?

 • povinnost k Bohu, k vlasti, k sobě samému
 • povinnost k Bohu, k jiným lidem, k sobě samému
 • povinnost k církvi, k jiným lidem, k vlasti
 • povinnost k církvi, k rodině, k sobě samému

Skauting - Test 4

 

1. V kterém roce jede A. B. Svojsík do Anglie a vede první junáckou družinu? Kdo ji tvořil?

 • 1911, jeho sokolská mládež
 • 1911, jeho žáci
 • 1912, jeho sokolská mládež
 • 1912, jeho žáci

 

2. Vtipkovat za každou cenu k dobré náladě nepřispívá. Na tuto myšlenku bych neměl zapomenout při výkladu, kterého bodu skautského zákona?

 • 9
 • 1
 • 8
 • 6

 

3. Junáckou hymnu - hudbu - složil:

 • J. K. Tyl
 • F. S. Procházka
 • Fr. Škroup
 • K. Kovařovic

 

4. V kterém roce a po jaké události byla poprvé obnovena zakázaná skautská činnost?

 • 1945, Pražské květnové povstání
 • 1946, Pražské květnové povstání
 • 1968, Pražské jaro
 • 1969, Pražské jaro

 

5. Skautem/-tkou byl/a nebo je:

 • T. G. Masaryk
 • Václav Havel
 • Dagmar Havlová
 • Václav Klaus

  

Skauting - Test 5

 

1. V kterém roce vycházejí Základy junáctví a kde se koná první tábor pod vedením A. B. Svojsíka?

 • 1912, Orlovy
 • 1912, Jestřebí
 • 1914, Orlovy
 • 1914, Jestřebí

 

2. V kterém roce byla potřetí ukončena činnost Junáka?

 • 1948
 • 1970
 • 1978
 • 1983

 

3. „Dokážeš říci věci laskavě a tak, abys druhého neurazil­­?“ Tuto otázku Ti možná rádce položí při výkladu, kterého bodu skautského zákona?

 • 5
 • 6
 • 8
 • 9

 

4. Za činnost dívčího kmene Junáka zodpovídá:

 • starosta Junáka
 • starostka Junáka
 • náčelník Junáka
 • náčelní Junáka

 

5. 22. února slavíme na počest zakladatelů našeho hnutí Den sesterství. V Anglii tomuto dni však říkají:

 • Day Of Girl Guides
 • The Baden - Powells Day
 • Thinking Day
 • Remembering Day

 

Skauting - Test 6

 

1. V kterém roce byl oficiálně založen první junácký spolek a jak se jmenoval?

 • 1912, „Junák- Skautský svaz“
 • 1912, „Junák- Český skaut“
 • 1914, „Junák- Skautský svaz“
 • 1914, „Junák- Český skaut“

 

2. Jedním z Tvých „pokladů“ je, mimo Tvé osobní věci a věci, které samozřejmě užíváš (potraviny, voda..), také čas. Který bod skautského zákona nám říká, jak s ním naložit?

 • 5
 • 4
 • 9
 • 10

 

3. Kdy byla potřetí obnovena činnost Junáka schválením stanov?

 • leden 1989
 • prosinec 1989
 • leden 1991
 • prosinec 1990

 

4. O našem denním skautském příkazu nemůžeš říci:

 • vykonávají ho jen čeští skauti
 • jedinou odměnou je zpravidla mé vnitřní uspokojení
 • vykonáváme ho tak, že o něm většinou nikdo ani neví
 • vykonáváme ho bez požádání a bez nároku na odměnu

 

5. Která z významných skautských osobností zemřela 17. 9. 1938:

 • R. Baden-Powell
 • E. T. Seton
 • Agnes Baden-Powell
 • A. B. Svojsík

 

 

Vyhodnocení testů

 

test 1

1b; 2c; 3d; 4a; 5b

 

test 2

1d; 2b; 3d; 4a; 5b

 

test 3

1c; 2a; 3d; 4d; 5b

 

test 4

1b; 2c; 3d; 4a; 5b

 

test 5

1a; 2b; 3a; 4d; 5c

 

test 6

1d; 2c; 3b; 4a; 5d

 

 

 

TOPlist