DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Odhad vzdálenosti a měření

 

Odhady vzdálenosti a měření v přírodě


Mít dobrý odhad se rozhodně vyplní. Zažiješ mnoho situací, ve kterých se na něj budeš muset spolehnout. Pro určité měření v přírodě je dobré vědět následující míry svého těla. Z důvodu aby jste nemuseli pořád uvažovat jaká že byla ta a ta míra bylo by dobré si výše uvedené míry zapsat do Skautského zápisníku. Jako pomůcka nám může sloužit také provázek dlouhý alespoň 4 m, rozdělený uzlíky po půl metrech a první půlmetr rozdělený na decimetry.

image

 

Měření vzdálenosti
Palec pravé ruky je vlastně nejjednodušší "dálkoměr". Jak daleko je od nás hradní věž? Natáhneme pravou ruku vpřed, palec vztyčíme do kolmé polohy. Přivřeme levé oko a pravým se podíváme na palec, který pozvedneme tak, aby kryl hradní hlásku. Potom zavřeme pravé oko a současně otevřeme levé. Zůstaneme přitom nehybní, hlavně natažená paže nesmí změnit polohu. Palec zdánlivě odskočí stranou doprava. Místo na hradní věž přes něj teď hledíme na jiné místo. Zbývá co nejpřesněji odhadnout, jak daleko je toto místo od hradní věže a tuto vzdálenost vynásobit deseti.

Měření výšky
Měření výšek nejlépe popisují následující obrázky. První způsob využívá tvé předchozí znalosti vzdálenosti palce natažené paže od tvého oka. K vypočítanému výsledku připočti výšku oka od země.

image

 


Obdobně změříš výšku pomocí rovné tyče tak, jak ukazuje následující obrázek. Výpočet si můžeš zjednodušit tím, že si lehneš na zem ve vzdálenosti 10 m od měřeného objektu a tyč podrží kamarád na devátém metru. Pak stačí jen vynásobit vzdálenost odměřenou na tyči deseti. Vzdálenost od stromu odměř provázkem, krokováním, nebo pomocí známých měr svého těla.

image

 

Znáš přesně svoji výšku? Pak můžeš použít i tento způsob.

image

 


Někdy si asi povzdechneš, že nejlépe by se měřila výška stožáru, kdyby se položil na zem. Tak to udělej! Ovšem pouze opticky, podle následujícího obrázku. Tužku nebo stéblo vysuň v natažené ruce tak, abys přes palec viděl patu a přes konec stébla nebo tužky konec stožáru. Poté stéblo nebo tužku sklop o 90 stupňů - tedy rovnoběžně se zemí. Požádej někoho, aby se vydal směrem od stožáru až do místa, kde ho uvidíš přes konec stébla nebo tužky. Tím jsi provedl "pokácení" stožáru a jeho výšku můžeš odměřit na zemi. Pozor! Přímka AB musí být kolmá na přímku BC.

image

 

Přibližně odhadneš výšku stromu pomocí známé výšky kamaráda a stébla drženého opět v natažené paži. Předtím ale dostatečně poodstup, aby měření nebylo zkreslené úhlem pohledu.

image

 


Měření šířky řeky
Výpočet si opět můžeme zjednodušit vhodnou volbou vzdáleností C, A. Není Vám tato metoda povědomá z měření výšky stromu?

image

 


Měření nepřístupné vzdálenosti
Tato metoda je již opravdu pro ostřílené borce. Úhly alfa, beta, gama, delta (podle obrázku) změříme busolou a narýsujeme na papír. Vzdálenost A pochopitelně v potřebném měřítku zmenšíme. Hledanou vzdálenost D poté odměříme a po vynásobení měřítkem získáme požadovanou hodnotu.

image

 


Odhad vzdálenosti a měření v přírodě
Odhad vzdálenosti není zcela přesný, závisí na zkušenosti, kvalitě zraku, ale pro orientaci stačí.

Když jsou vidět:
Vrcholky kopců, obrysy domů - 5000 metrů
Silnice, domy - 4000 metrů
Postavy ve volném terénu, osamělé stromy - 2000 metrů
Telegrafní tyče, kmeny stromů -1000 metrů
Zřetelné lidské postavy, okna a dveře domů, poznáme zda postava jde k nám či od nás - 500 metrů
Větší části oděvů, větve - 400 metrů
Ovál obličeje, nesené předměty (hůl apod.) - 300 metrů
Listí na stromech, tašky na střechách, obrysy paží a nohou - 200 metrů
Podrobnosti obličeje, kameny na cestě - 100 metrů